Izglītības programmas mērķi un uzdevumi

Galvenie mērķi un uzdevumi

 1. Iepazīt interesentus ar Hamburgas Astroloģijas Skolas (HS) sākuma idejām un tradīcijām.
 2. Iepazīt mūsu kursantus ar Hamburgas Skolas metodikas, kā intelektuālās disciplīnas, pamatiem.
 3. Apmācīt mūsu kursantus iemaņām darbam ar Horoskopu HS metodikas ietvaros.
 4. Dalīties ar mūsu kursantiem praktiskā darba pieredzē astroloģijā.
 5. Turpināt studēt un attīstīt Hamburgas Skolas metodiku tās sākuma idejas virzienā: kā zinātniski-pētniecisko virzienu astroloģijā.
 6. Veikt darbu mācības līdzekļu un metodisko materiālu sagatavošanā HS metodēs.
 7. Veikt tulkošanas darbus, tulkojot HS avotus.
 8. Atbalstīt statistiskās pētīšanās metodes astroloģijā
 9. Atbalstīt inovatīvās pieejas astroloģijā, attīstīt jaunās pētīšanās metodes.
 10. Nodot mūsu kursantiem autor-metodes, saistītas ar HS metodiku un\vai idejām.

 

Mūsu draugi un kursanti

 • Tie, kuri ciena zināšanās, kādas nes sevī astroloģija;
 • Tie, kuri nopietni un ar interesi uzturas pret astroloģijas metodēm, tajā skaitā HS metodēm;
 • Tie, kuri ciena savus skolotājus, kolēģus un partnerus;
 • Tie, kuri ir virzīti uz sadarbību un savstarpējo atbalstu;
 • Tie, kuri zin uz ievēro ētikas likumus un sabiedriskās kārtības likumus.