Sākot ar 14.12.2016. mēs sākam lekciju, semināru un nodarbību ciklu, kas ir veltīti Udo Rūdolfa 95. gadadienai.

Pirmajiem diviem semināriem (nodarbībām) ir pārskata raksturs, bez padziļinātas apmācības, bet tas satur informāciju, kura palīdz uzlabot, paplašināt, vai nostiprināt jau esošās zināšanas.

Vienmēr var interesēties. 

Semināra tēma:

Latvijas Valsts horoskops. Laika momenta dokumentālo liecību stiprās un vājās puses (galvenās tēzes un komentāri)  

Go to top