RU \ LV

RU: Гороскоп из материалов Удо Рудольфа, подаренных мне на семинаре в июле 2003 года в Риге. Тема лекции: «Феномен солнечного уравнения».

На гороскопе представлено солнечное уравнение, которое состоит из 10 Солнц членов семьи. Основа – гороскоп многодетной матери. Она имела семерых детей от двух браков. Соответственно, на гороскопе обозначены также положения Солнц её семерых детей и двух супругов.

И указано само уравнение:

SOMutter = SOMarija = SOAnni = SOMargot/SOHelene = SOLotti/SOVater2 = SOVater1/SOAugusta = SOCarla/SOAugusta = (MC/SO)Mutter Anna

***

LVHoroskops no Udo Rūdolfa materiāliem. Materiālu man uzdāvināja Udo Rūdolfs 2003.gada jūlijā Rīgā. Lekcijas tēma: „Saules vienādojuma fenomens”.

Uz horoskopa mēs varam novērot Saules vienādojumu, kas sastāv no ģimenes locekļu 10 Saulēm. Pamatā ir daudzbērnu mātes horoskops. Viņai bija divas laulības un kopā septiņi bērni. Atbilstoši tam uz horoskopa atzīmēti viņas septiņu bērnu un divu vīru faktori – Saules.

Un norādīts pats vienādojums:

SOMutter = SOMarija = SOAnni = SOMargot/SOHelene = SOLotti/SOVater2 = SOVater1/SOAugusta = SOCarla/SOAugusta = (MC/SO)Mutter Anna

_____

***

 

Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus.

Go to top