Partnerattiecību horoskopa analīze sākas ar katra atsevišķa partnera dzimšanas horoskopa izvērtēšanu. Tiek izvērtētas katra atsevišķā partnera īpatnības veidot attiecības (atkarīgi no attiecību formas: laulības attiecības, lietišķās attiecības, draudzība utt.). Tālāk partneru kartes izpēta kopā, lai noteikt saderības pakāpi vienai, vai citai attiecību formai.  Pēc nepieciešamības astrologs var iztaisīt attiecību (kā tādu) prognozes (statika) un attiecību prognozes uz tekošo periodu (laika dinamikā).

Astrologs var palīdzēt:

  • Izvērtēt potenciālu partnerībai un attiecībām
  • Izvērtēt saderību attiecībās: pāris, partneru grupas, kolektīvs, ģimene utl.
  • Noteikt un norādīt uz partnerības (attiecību) stiprām un vājam pusēm
  • Iztaisīt prognozes par attiecībām
  • Utt.

___

Astrologs konsultē mutiski (klātienē, vai pa Skype), atsevišķos gadījumos – rakstiski. Rakstiskās konsultācijas cena pārsniedz mutiskās konsultācijas cenu par 30-50%. Konsultācijas notiek latviešu un krievu valodās.

Vidējais konsultācijas laiks ir – viena stunda. Astrologam ir tiesības palielināt konsultācijas cenu, ja tā pārsniedz pusotru stundu.

Astrologs atbild par konsultācijas kvalitāti un konfidencialitāti, atbilstoši konsultācijas noteikumiem.

 

Konsultācijas cena no EUR 120,00

Konsultācijas gala cena ir atkarīgā no tā cik daudz attiecību pāris (vai grupas) vajadzēs izskatīt uz saderību un no papildus jautājumu (izskatīšanu) daudzuma. Ka arī no tā, vai vajadzēs taisīt prognozes attiecībam, vai pietiekoši izvērtēt tikai konkrētu attiecību potenciālu. 

 

Lai sastādītu partnerattiecību horoskopu ir nepieciešami:

  • Partneru dzimšanas datumi (diena, mēness, gads)
  • Partneru dzimšanas laiki
  • Partneru dzimšanas vietas