Prognozes var sadalīt tādos virzienos:

Prognozēs ietilpst:

  • Situācijas izvērtējums uz tekošo laika momentu
  • Situācijas analīze uz mēnesi, uz gadu
  • Attīstības perspektīvas interesējošā jautājumā

Prognozes var taisīt kopā ar natālās kartes (vai dzimšanas kartes) izpēti un aprakstu, bet var pasūtīt tikai prognozes, izslēdzot natālās kartes atsevišķo aprakstu. Tomēr ir jāņem vērā, ka natālā (-as) karte (-s) tiks izpētīta (-s) „pēc noklusējuma” tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams prognozēm. 

___

Astrologs konsultē mutiski (klātienē, vai pa Skype), atsevišķos gadījumos – rakstiski. Rakstiskās konsultācijas cena pārsniedz mutiskās konsultācijas cenu par 30-50%. Konsultācijas notiek latviešu un krievu valodās.

Vidējais konsultācijas laiks ir – pusotra stunda. Astrologam ir tiesības palielināt konsultācijas cenu, ja tā pārsniedz norādīto laiku.

Astrologs atbild par konsultācijas kvalitāti un konfidencialitāti, atbilstoši konsultācijas noteikumiem.

Konsultācijas cena ir atkarīga no astrologam uzdotā uzdevuma un darba apjoma. Konsultējošais astrologs nosaka to individuāli. 

___ 

Konsultē:

  • Māris Rumjancevs
  • Aleksandra Jakovļeva