Saita (mājas lapas) noteikumi

1.       Par materiāliem un rakstiem mājas lapā

1.1.    Lasiet, skatieties un klausieties visu, kas Jūs interese un ir Jums labvēlīgi.

1.2.    Izpētiet materiālus, analizējiet, domājiet. Šie materiāli nav reliģijas dogma, lai iemācīties tos no galvas. Materiāli tiek doti informācijai un tiem ir informatīvi-izskaidrojoši un izglītojoši mērķi.

1.3.    Ievērojiet autortiesības tā, kā to paredz autors un likums. Bet ja nezinat, kas tas ir un kas šeit ietilpst, tad sākumā izstudējiet nolikumus darbam ar informāciju, kuri ir pieņemti attīstītā, civilizētā sabiedrībā.

1.4.    Ja gribat izmantot mūsu rakstu un materiālu informāciju savos darbos, tad citējiet mūsu materiālus atbilstoši nolikumiem, ievērojot citējamā teksta apjomu, kā arī norādot autora vārdu un uzvārdu, materiāla nosaukumu un avotu.

1.5.    Ja gribat uzzināt ko vairāk par jau publiskoto materiālu, rakstiet izvēlētajām autoram uz norādīto e-pasta adresi, vai uz projekta e-pastu: hsa@hsa.lv

1.6.    Katrs autors patstāvīgi atbild par savu rakstu un materiālu saturu. Grupa nenes atbildību par atsevišķajiem apvienības locekļiem. 

2.       Par precēm

2.1.    Saitā piedāvātās preces (grāmatas, HS darba instrumenti utt.) var iegādāties tieši pie tā apvienības locekļa, kurš atbild par izvēlētas preces realizāciju. Informācijā par preci ir norādīts arī atbildīgās personas vārds.

2.2.    Preces pārdevējs atbild par preci un tās realizāciju patstāvīgi. Grupa nenes atbildību par atsevišķajiem apvienības locekļiem.

3.       Par apmācību

3.1.    Uz tekošo momentu mēs neesam mācībiestāde. Mūsu piedāvātas astroloģijas studēšanas mācību formas ir brīvā rakstura formas. Jūs varat būt vienkārši pasīvie lekciju (semināru, kursu utl.) klausītāji\lasītāji, kuri nepilda kontroldarbus, vai  atskaites darbus, vai tieši otrādi, būt aktīvie dalībnieki, kuri pilda uzdevumus, kārto ieskaites utt.

3.2.    Jūs mācāties ne priekš mums, bet priekš sevis un savai dzīvei, tāpēc Jums pašiem jāizvēlas, kā kontrolēt savas zināšanās.

3.3.    Katram cilvēkam ir savs skolotājs, tāpēc ne katrs, kurš vēlās pie mums mācīties, var kļūt par mūsu izglītojošo pasākumu klausītāju, vai kursantu (izglītojamo), bet tikai tie interesenti, kuri ir harmoniski mūsu projekta ritmiem un mūsu pasniedzēju ritmiem. Harmoniskums tiks noteikts pušu komunikācijas dinamikā, t.i. komunikācijas procesā.

3.4.    Informācijas, vai mācību kursu (semināru, lekciju utt.) maksa tiks noteikta katrai mācību formai atsevišķi un tiks norādīta atbilstošā sludinājumā, vai līgumā starp kursantu un lektoru (pasniedzēju).

3.5.    Pēc vēlēšanos, pēc mācību kursa vai semināra pabeigšanas, kursanti un klausītāji var saņemt Apliecību par to, ka izgāja, vai noklausījās atbilstošo kursu (lekciju, semināru utl.), iepriekš paziņojot par savu vēlmi saņemt arī Apliecību. Šīs dokuments nenes formālā dokumenta statusu, tomēr tas apstiprinās Jūsu dalības faktu un mēru mūsu izglītojošās programmās.

3.6.    Katrs lektors (pasniedzējs) patstāvīgi atbild par savu lekciju (semināru, kursu utt.) un materiālu saturu. Grupa nenes atbildību par atsevišķajiem apvienības locekļiem.

4.       Astroloģijas kritiķiem

4.1.    Vienmēr prieks Jūs redzēt! Jebkura kritika ir labāka reklāma. Kritizējiet, lūdzu. Uz veselību!

4.2.    Būsim priecīgi atbildēt uz konstruktīvo kritiku, tomēr tikai tādos gadījumos, kad tas mums arī būs interesanti.

5.       Cits

5.1.    Tas, kas netika izrunāts noteikumos, tiks regulēts uz Jūsu sirdsapziņas un saprašanas pamata. Ja Jums ir kaut kādas šaubas, vienmēr varat precizēt informāciju, jautājot tam no mums, kuram visvairāk uzticaties un kam gribat jautāt.

5.2.    Ja Jūs neuzticaties nevienam no mums, tad nezaudējiet laiku mūsu materiālu lasīšanai un studēšanai. Meklējiet savus skolotājus!

5.3.    Saita noteikumi ar laiku var tikt papildināti un\vai precizēti.

 (с) hsa.lv

 Veiksmīgus ritmus!