Par mums

Mēs esam neatkarīgi realizējušies profesionāļi. Katram no mums ir savas specializācijas un interešu sfēras, kuras var būt līdzīgas, kā arī var atšķirties. Tomēr šajā projektā mūs apvienoja astroloģija, un tieši: Hamburgas Astroloģijas Skolas (HAS, HS, vai HSA) vēsture un metodika.

Te mūs interesē viss no A līdz Z: no Skolas pirmsākumiem līdz mūsdienu attīstībai un inovācijām; no apmācības HS metodēm līdz konsultēšanas pieredzes utt.

HS virziena izpētē katrs no mums arī izvēlējās savas specializācijas sfēru un strādā izvēlētajā virzienā. Starp mums ir teorētiķi un praktiķi; tie, kuri tiecas ievērot tradicionālās HS pieejas un novatori, kuri attīsta savas metodes; tie, kuri tiecas zinātniskajām pieejām un tie, kuri eksperimentē ar heiristikas metodēm utt.

Svarīgi, gan, ir tas, ka mūs apvieno cieņa pret Hamburgas Skolas mantojumu, tieksme korekti apgaismot jautājumus, saistītus ar šo virzienu astroloģijā, kā arī tieksme uz godprātīgu darbību. Mēs saprotam Hamburgas Skolas intelektuālā un kultūrvēsturiskā mantojuma augsto vērtību un uzskatam par svarīgu saglabāt tīrumā un vairot, padarīt to pieejamu tiem plašas vides cilvēkiem, kuri tiecas pēc jaunām zināšanām un pašattīstībai. Mēs arī cenšamies būt atvērti inovācijām un nesteidzamies izteikt savus kritiskus spriedumus.

 

Apvienības forma

Par cik uz doto brīdi mūsu apvienībai ir neformālās apvienības statuss, tad katrs no mums atbild par saviem materiāliem, konsultācijām un darbību patstāvīgi. Grupa kopumā atbild par projekta kvalitāti un atbilstību izvēlētajam virzienam.

Mēs neizslēdzam iespēju dibināt arī formālo HSA biedrību, tomēr dotajā brīdī neatkarīgās un neformālās apvienības forma ir viskomfortablākā apvienības forma, lai nepārslogotu mūsu darbu ar pārmērīgām formalitātēm.

Mūsu apvienībā ieiet cilvēki, kuru vārdam drīkst uzticēties. Bez tam, lielāko daļu no mums apvieno arī ilggadīgas pazīšanās, sadarbība un/vai draudzība. Var pateikt, ka mūsu apvienība – ir draugu sabiedrība, kuri iepazinušies pateicoties HS.

Mūsu apvienība ar laiku papildināsies. Sekojiet projektam līdz :) Veiksmīgus ritmus!