Māris Rumjancevs

MĀRIS RUMJANCEVS – ekonomists, uzņēmējs, astrologs (Hamburgas Skolas metodika); viens no projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” dibinātājiem un līdzautoriem (www.hsa.lv).

Mihaēls Faists

MIHAĒLS FAISTS (Michael Feist): programmētājs, izdevējs (Witte-Verlag); izdevniecības specializācija – Hamburgas Skolas (Vitte Sistēma) grāmatu un materiālu izdošana. Mihaēls ir viens no International Uranian Fellowship (IUF) dibinātājiem, kā arī viens no projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” dibinātājiem un līdzautoriem (www.hsa.lv), viņš ir arī viens no biedrības "Astrologisches Studienzentrum Hamburger Schule" dibinātājiem un tās vadītājs. Astroloģijas jomā Mihaēls Faists specializējas šādos jautājumos: Vittes astroloģijas (Hamburgas Skola) astroloģiskās un vēsturiskās attīstības pētīšana, "Hamburgas skolas" metožu pasniegšana.

Aleksandra Jakovļeva

ALEKSANDRA JAKOVĻEVA – ekonomiste, tulkotāja, astrologs (specializācija: Hamburgas Skolas vēsture un metodes). Projekta www.astropolis.lv līdzautore un viena no dibinātājiem; viena no projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” (www.hsa.lv) dibinātājiem un līdzautoriem.