Par projektu "Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmssākumi un attīstība" (HSA.LV)

Pamatmērķi

 • Komunikatīvas telpas organizācija starp Witte-Verlag un iniciatīvo grupu - šī projekta dibinātājiem. Savstarpējo projektu informatīvais atbalsts.
 • Hamburgas Skolas mantojuma saglabāšana tās sākotnējās idejas un sākotnēja uzdevuma tīrumā.  
 • Komunikatīvas telpas organizācija starp Hamburgas Skolas (Urāniskās astroloģijas) sekotājiem pasaulē un iniciatīvo grupu - šī projekta dibinātājiem. Savstarpējo projektu informatīvais atbalsts.
 • HS intelektuālā mantojuma izmantošanas sfēras paplašināšana.
 • Tādu vērtību, kā: intelekts, izglītība bez robežām, zinātnisko un ārpus zinātnes zināšanu integrācija, valodu un kultūru integrācija - virzība sabiedrībā.

Pamatuzdevumi

 • HS vēstures (gan biedrības, gan metodikas) korekts atspoguļojums, ka arī tēmu, saistīto ar metodiku kā tādu un tās pielietojumu, apgaismošana.
 • Sabiedriskas intereses paaugstināšana Hamburgas Astroloģijas Skolas (HS) tehnikai. Intelekts. Inovatīva domāšana. Prognozēšana.
 • HS zināšanu jaunā pozicionēšana.
 • Jaunatnes motivēšana radošai pašrealizācijai jebkurā darbības sfērā, it īpaši sfērā, saistīta ar jauno instrumentu un tehnoloģiju veidošanu pašizglītības mērķiem uz HS mantojuma pamata. 
 • Izglītojošās un inovatīvās darbības informatīvais atbalsts nosauktajā jomā.
 • Draudzīgo un projekta idejai saskanīgo cilvēku apvienošana kopējām darbam. 

Darbības virzieni

 • HS intelektuālā mantojuma apkopojums un prezentācija.
 • Tulkošanas, izdevniecības, izglītojošā darbība.
 • Inovatīvā darbība un uzņēmējdarbība.
 • Dalības pieņemšana MSL un sociālajos tiklos.
 • Pašu Internet-projektu izstrāde un realizācija.