2015. – 2022. gadu periodā īstenotie projekti un pasākumi

Šajā materiālā ir apkopoti projekta “Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” galvenie darbības rezultāti 2015. - 2022. gadu periodā. Dotais pārskats ietver dažādas darbības jomas: grāmatu izdošana, lekciju kursu veikšana, rakstu sagatavošana un publicēšana u.c. Mēs turpinām darbu, lai sasniegtu arī nākotnē jaunus labus panākumus.

Projekta "Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība" atvēršana

Mūsu pirmais pasākums projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” ietvaros - ir projekta mājas lapas (saita) izstrādē un oficiāla atvēršana.

Domēna vārds ir: hsa.lv