Astroloģijas kursi, lekcijas, semināri

Projekta “Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” rāmjos ir pastāvīgi atvērta iespēja ne tikai iepazīties ar projekta mājaslapā publicētajiem materiāliem, bet arī iziet astroloģijas lekciju кursus, seminārus, noklausīties lekcijas astroloģijā. Apgūt HSA metodes var mācoties individuālajā formātā un/vai nelielās grupās.

Plāni 2016. gadam

Uz nākamo 2016. gadu ir ieplānoti vairāki pasākumi kā organizatoriskā, tā arī izglītojošā rakstura.

Uz tekošo laiku no galvenajiem pasākumiem  varam nosaukt sekojošus: