Uz nākamo 2016. gadu ir ieplānoti vairāki pasākumi kā organizatoriskā, tā arī izglītojošā rakstura.

Uz tekošo laiku no galvenajiem pasākumiem  varam nosaukt sekojošus:   

 

  1. Grāmatu tulkošana un sagatavošana izdošanai, kopā ar Witte-Verlag:
    • Ludvigs Rūdolfs „Planētu nozīme Mājās”
    • Удо Рудольф «Азбука планетных картин»
    • A.Kikbuša tabulas. Tabulu pielietošanas piemērs. Sastādītāja A.Jakovļeva.
  2. HSA metodisko materiālu sagatavošana. 
  3. Udo Rūdolfa 95 jubilejas gadam veltīto lekciju un semināru organizēšana. 

Par citiem pasākumiem, informācijai precizējoties, tiks paziņots atsevišķi.

Go to top