Zemes horoskops 2022. gadam

Šajā materiālā tiek dots 2022. gada pamattendenču apraksts, kas skar sabiedriskos procesus un sabiedrību kopumā. Apraksts pamatojas uz iegūtiem no 2022. gada Zemes horoskopa astroloģiskajiem rādītājiem. Šo aprakstu-prognozi, protams, var gan paplašināt, gan detalizēt, atkarībā no pētījuma tēmas un izvirzītajiem uzdevumiem.

2022. gada tendenču apraksts, ņemot vērā 2022. gada horoskopu un tā Zemes horoskopa Māju stāvokļi

1-Māja — Sabiedrībā turpināsies cīņa par līderību un iecerētajiem mērķiem. Labi organizēta darbība veicinās labāku mērķu sasniegšanu. Vinnēs tie, kuru plāni ir labāk / precīzāk koordinēti un tie, kam piemīt radoša pieeja. Tieksme pēc iekarojumiem, līdera dotību izpausme sabiedrībā. Straujums.

2-Māja — Ienākumus sabiedrībai nes intelektuālās / garīgās vērtības un idejas. Ir norādījumi uz to lielo korporāciju finansiālajiem panākumiem, kas prasmīgi izmanto intelektuālo potenciālu. Finanšu panākumi pateicoties tirdzniecībai un/vai lielajam biznesam. Prasmīga pieredzes un zināšanu pielietošana veicina labklājību sabiedrībā. Labklājības pieaugums lieliem tirdzniecības uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem un organizācijām, kas saistīti ar zinātniskās un garīgās darbības virzieniem. Daudz ideju finanšu jomā un finansiālo attiecību sfērā.

3-Māja — Šajā gadā ir norādījumi uz ķildām un strīdiem sabiedrībā. Strīdēšanās tuvajā vidē un ar kaimiņvalstīm. Tieksme pēc straujiem izteikumiem un ātro lēmumu pieņemšanu. Jautājumu risināšana saistībā ar transportu, pārvietošanos un transportēšanu. Šim periodam piemīt komunikācijas aktivitāte, garīgās un/vai rakstiskās darbības aktivitāte.

4-Māja — Šim laikposmam ir raksturīgi vairāki notikumi, kas saistīti ar izmaiņām valstu iekšienē. Apvienošanas mēģinājumi, kā arī mēģinājumi meklēt un veidot dialogu sabiedrības iekšienē. Apvienojumu izveide, ar ģimeni un senčiem saistīto jautājumu apspriešana. Daudz sarunu par/ap ģimeni un bērniem. Teritoriālās iekārtas pārskatīšana. Šajā periodā ir aktuāli arī tādi jautājumi, kas saistīti ar mājsaimniecību labiekārtošanu, kā arī ar nekustamā īpašuma līgumiem utt. Var tikt pacelti jautājumi, kas skar kolektīvo īpašumu. Šim periodam piemīt garīgais / intelektuālais darbs mājās.

5-Māja — Ir norādījumi uz ierobežojumiem sabiedrībā, kas saistīti ar uzņēmējdarbības un apmācības jautājumiem. Ierobežojošo noteikumu vai prasību noteikšana audzināšanas jautājumos. Ir redzamas tendences samazināt, vai ierobežot pasākumus, saistītos ar izklaidi. Daudzi pasākumi var izrādīties par zaudējumu nesošiem to noteikumu, vai programmu nepievilcības dēļ. Var paaugstināties veselības aprūpes programmu finansēšana. Paliek spēkā problēmas demogrāfijas jautājumos. Šim periodam piemīt uzņēmējdarbības regulēšana un kontrole. Spekulācijas. Laime/veiksmīgums, pateicoties ekonomijai un atturībai.

6-Māja — Šim gadam var būt raksturīgas arī neskaidrības darbiekārtošanas un kadru politikas jautājumos sabiedrībā. Neapmierinātība ar darbu, vai padarīto, situācijas nedrošība / svārstīgums. Aktuālie jautājumi ir saistīti ar sociālā dienesta/palīdzības tēmu, ārstniecības iestāžu jautājumiem. Slēptas tendences, nenoteiktas/neskaidras robežas grafikos/darba režīmā. Tajā laikā aktivitāte piemīt izlūkdienestiem. Neizskaidrojamas slimības un stāvoklis sabiedrībā. Darba zaudēšana apmelojuma vai falšuma dēļ.

7-Māja —

8-Māja — Šim periodam piemīt bažas, uztraukumi un stresa situācijas sabiedrībā. Nelaimes gadījumu paaugstināšanas risks. Mēģinājumi atrast jaunus risinājumus finanšu un finansēšanas sfērā. Tehnoloģiskie negadījumi un tehniskie notikumi. Neparedzētie / negaidītie zaudējumi sabiedrībā. Neprognozētas pārmaiņas. Interese par okultām tēmām.

9-Māja — Šajā gadā ir norādījumi par tiekšanos pēc stabilitātes saistībās un attiecībās, tomēr arī kontaktu ierobežošana. Sarežģītības saistībā ar tāliem braucieniem. Ierobežojumi nākotnes plānošanas jautājumos. Saistības un attiecības pateicoties zinātnei un pasaules uzskatiem. Šķēršļu meklēšana tālumā, neredzot tos tuvumā.

10-Māja — Ir norādījumi par varas problēmām un vājību sabiedrībā un/vai problēmām varas orgānos. Biežas pārmaiņas varā vai tās darbībā. Ačgārni, naidīgi apstākļi sabiedrībā. Noziedzīgas darbības sabiedrības vadībā. Vecā nomenklatūra. Līderos var iziet cilvēki, kurus atbalsta tauta. Lielu lomu spēlē sieviešu patstāvība profesijā. Sieviešu nozīmīgā loma sabiedrības vadībā. Labums no darbības un pareizas vadības sfērās, kas saistītas ar utilizāciju, izejvielām, izrakteņiem u.c. Tālejošie lietišķie darījumi, tomēr jāuzmanās no sliktiem darījumiem ar kuriem ir saistīts liels risks.

11-Māja — Spēcīgas un ietekmīgas apvienības sabiedrībā. Likumdošanas varas spēks. Ietekme no likumdošanas iestāžu puses.

12-Māja —

 

2022.gada tendenču apraksts, pamatojoties uz Zemes horoskopa vienādībām.

1. Ir saskatāma aktivitāte no militāro spēku puses, mērķtiecīgā virzīšana pēc mērķu sasniegšanas, izmantojot intelektuālās ietekmes līdzekļus. Turklāt sabiedrībā var izpausties paaugstinātā interese par sportiskām aktivitātēm (fiziskām un intelektuālajām) un sacensībām. Izejai uz plašāko sabiedrību var tikt izmantoti intelektuālie projekti un intelektuālais mantojums. Vadošās pozīcijas šeit var ieņemt vīrieši. Skaidri acīmredzami mērķi sabiedrībā. Šajā gadā var parādīties jaunie līderi sabiedrībā. Kā arī šajā periodā var pieaugt interese gan par garīgās pasaules, gan gaisa telpas apguvi.

2. Šim gadam piemīt arī tendences, kas norāda uz pārmaiņām mājas un ģimenes lietās zem sieviešu-līderu ietekmes. Ar mājsaimniecību jautājumiem saistīto lietu pārmaiņas sabiedrībā. Ietekme uz iekšlietu jautājumiem valstī no sieviešu puses. Pārmaiņas lauksaimniecību apvienībās var tikt attīstītas, pateicoties tautas iniciatīvai. Labklājība pateicoties pārmaiņām.

3. Likumdošanas (likumdevēju) varai ir tendence pārspēt izpildvaru un pārmērīgi ietekmēt uz to. Izpildvara var ciest atbilstošas kompetences trūkuma dēļ, vai slikto, zemisko ietekmju dēļ. Pielietojot spēku, var tikt pielaistas vairākas kļūdas. Varu izpaužot ir risks, ka tiks izmantots negatīvais (destruktīvais) spēks. Spēks ir tā pusē, kam pieder izejvielas.

4. Šim periodam piemīt ienākumi, kuri nāk pateicoties intelektuālajai darbībai, līgumiem, darbam ar dokumentāciju un informāciju. Šim periodam piemīt tendences, kas norāda uz iespēju strādāt no mājas. Neskaidrības ar darba režīmu vai ir nenormētā darba diena. Darba vai veselības problēmu gadījumos nelielas mājsaimniecības var pretendēt uz finansiālo atbalstu. Lielāku nozīmi var spēlēt tirdzniecības un finanšu operāciju kārtošana/vadīšana virtuālajā vidē, strādājot mājās. Šajā periodā pieaug arī medicīnas uzņēmumu loma, ka arī medicīnisko praksi veicošo personu loma. Vadošo personu sadarbība ar ārstniecības iestādēm, uzņēmējdarbība šajā jomā.

5. Tiek saglabātas tendences ierobežot sakarus ar tālajām ārzemēm. Šajā periodā tiek pārbaudīta sakaru un attiecību stiprums un stabilitāte. Vairāki sakari var tikt pārtraukti. Šajā periodā var arī pastiprināties kontrole un prasības uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar jaunajām tehnoloģijām un apšaubāmas izcelsmes finansēm. Problēmas uzņēmējdarbībā var būt saistītas ar tehniskajiem bojājumiem, kreditēšanu, nodokļiem. Iespējami draudi darbībai izklaides sfēras jomā, kā arī uzņēmējdarbības jomā. Finansiālo zaudējumu risks saistīts ar līdzekļu ieguldījumiem jaunajos projektos. Šķēršļi spēļu biznesā. Satraukumi nodokļu politikas dēļ.


 

 

(c) Aleksandra Jakovļeva (Valmiera)

 

Teksts tulkots no krievu valodas: Земной гороскоп на 2022 год

Grafiki tika izpildīti ar astro-programmas AstrologicPC palīdzību. Programmas autors Michael Feist (Hamburg).

_____________________

 

Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv vietnes lapu. Sk. arī saita noteikumus