Budjaškina, Svetlana

SVETLANA BUDJAŠKINAfiziķis, Hamburgas Skolas astrologs, tulkotāja, rakstniece-publiciste; lielā izglītojoša un inovatīvā projekta, kas ietver sevī vairākus subprojektus «Astroģenētika zinātne kā mācīties, mantot, pielietot» autore-izstrādātāja.

Faists, Mihaēls

MIHAĒLS FAISTS (Michael Feist): programmētājs, izdevējs (Witte-Verlag), izdevniecības specializācija – Hamburgas Skolas (Vitte Sistēma) grāmatu un materiālu izdošana. Mihaēls ir viens no International Uranian Fellowship (IUF) dibinātājiem, kā arī projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” līdzautors (www.hsa.lv). Astroloģijas jomā Mihaēls Faists specializējas šādos jautājumos: Vittes astroloģijas (Hamburgas Skola) astroloģiskās un vēsturiskās attīstības pētīšana.

Jakovļeva, Aleksandra

ALEKSANDRA JAKOVĻEVA – ekonomiste, tulkotāja, astrologs (specializācija: Hamburgas Skolas vēsture un metodes). Projekta www.astropolis.lv līdzautore un viena no dibinātājiem; viena no projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” (www.hsa.lv) dibinātājiem un līdzautoriem.

Opica, Hanna

HANNA OPICA (HANNA OPITZ, 1958-2019) – pedagoģe-teorētiķe, tulkotāja, profesionālais astrologs, grāmatu un rakstu autore, astroloģijas pasniedzēja, viņai ir arī savas izstrādnes astroloģijas nozarē. Valodu prasmes: portugāļu, vācu un angļu valodas.

Hanna Opica ir dzimusi Sanpaulu pilsētā, Brazīlijā (São Paulo, Brazil). Pēc profesijas viņa bija pedagoģe (Universidade de São Paulo). Otrā fundamentālā profesija – tulkotāja (Colégio Visconde de Porto Seguro). Viņai bija arī Gētes Institūta (Goethe-Institut) GDS diploms. Hanna Opicai bija darba pieredze izglītības iestādēs, kā arī darba pieredze mācību un metodisko materiālu tulkošanā.

Rumjancevs, Māris

MĀRIS RUMJANCEVS – ekonomists, uzņēmējs, astrologs (Hamburgas Skolas metodika); viens no projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” dibinātājiem un līdzautoriem (www.hsa.lv).

Silakalne, Zoja

ZOJA SILAKALNESociālais darbinieks, astrologs (Hamburgas Skolas virziens). Astroloģijas zināšanas sāka apgūt 2005. gadā, sākumā astroloģijas skolā un tālāk pašmācības ceļā. Zoja Silakalne  apmeklēja dažādus kursus un seminārus, iepazinās ar vairākām grāmatām un nozaru žurnāliem par\ap astroloģijas jomu. Viņai ir pētījumi astroloģijā. 

Vitte, Alfrēds

ALFRĒDS VITTE (1878-1941) bija Hamburgas tehniķis-ģeodēzists, astrologs ar vaļasprieku- astronomiju.Vitte tiek atzīts par vienu no modernās astroloģijas novirziena, kas pazīstams ar nosaukumu “HAMBURGAS  SKOLAS  SISTĒMA” un “URĀNISKA ASTROLOĢIJAS SISTĒMA”, dibinātājiem.