SVETLANA BUDJAŠKINA fiziķis, Hamburgas Skolas astrologs, tulkotāja, rakstniece-publiciste; lielā izglītojoša un inovatīvā projekta, kas ietver sevī vairākus subprojektus «Astroģenētika zinātne kā mācīties, mantot, pielietot» autore-izstrādātāja.

1978. gadā beigusi aspirantūru Baltkrievijas PSR Zinātņu akadēmijas Cietvielu un Pusvadītāju fizikas institūtā (tagad Baltkrievijas Nacionālā zinātņu akadēmija), specialitātē "Atoma kodola un kosmiskā starojuma fizika". Vēlāk, kā zinātniskā darbiniece, viņa nodarbojās ar elektronisko produktu pretestības pret kosmiskā starojuma ietekmi palielināšanas problēmām. Viņai ir zinātniski darbi un izgudrojumi šajā jomā.

No 1995. līdz 2005. gadam studēja Hamburgas Skolas (HS) astroloģiju Udo Rūdolfa (Udo Rudolph) un Rutas Brummundas (Ruth Brmmund) vadībā. Udo Rūdolfs un Ruta Brummunda ir šī virziena spilgti pārstāvji, kuri deva lielu ieguldījumu tā veidošanā un attīstībā.

S. Budjaškina ir vairāku HS žurnālā «Hamburger Forum» publicētu astroloģijas rakstu autore, kā arī  zinātnisko un žurnālistikas rakstu autore, kuri ir publicēti vairāk nekā 20 izdevumos krievu, angļu, vācu un latviešu valodās, un veltīti zināšanu integrācijai mārketinga-menedžmenta un astroloģijas jomā.

Kopš 1998. gada - semināru un vairāku starptautisko zinātniski praktisko konferenču par cilvēka dzīves un darbības drošību, mārketingu-menedžmentu, izglītību, kā arī astroloģiju dalībniece un vadītāja.

2000. - 2009. Hamburgas izdevēju (HS virziens) kooperācijas partnere. Kopš 2000.gada - izdevniecības Udo Rudolph Verlag pārstāve Latvijā, sākot ar 2001.g. Mihaēla Faista (Michael Feist, Edition Astrologic) pārstāve Latvijā. No 2005. gada - turpinājās sadarbība jau ar izdevniecību Witte-Verlag (Hamburgas izdevniecības vienotais nosaukums). 

2006. gadā - dalība Eiropas Savienības 6. Ietvara Programmā (6th Framework Programme EC NEST-2005-Path-HUM. What is Means to be Human?); dalība krievu inovācijas konkursā žurnālā "Эксперт".

2002. - 2012. - piedalīšanās Detektīvu kluba darbā, kā arī Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas padomē.

Realizētie izglītības, izdevējdarbības, biznesa projekti

 • Amerikāņu astrologa Juditas Hillas (Judith Hill) bestsellera "Astroloģiskie ķermeņu veidi. Seja, forma, izteiksmīgums" tulkošana un publicēšana Latvijā, latviešu un krievu valodās. Par noteicošo faktoru partnerattiecību veidošanā ar Juditu Hillu bija tas, kā viņas saknes ir saistītas ar Dvinskas pilsētu (tagad Daugavpils - Latvijas pilsēta). 1997. gads. 
 • Starptautiskā mārketinga-menedžmenta centra "Astroģenētika" izveide un vadība. Projektu apmācības metodes attīstība. 1995. - 2014. gadi.

Apakšprojekti:

 1. Profesionālās mācību programmas "Personāla vadības" specialitātē, kā arī mācību grāmatu un hrestomātiju izstrāde; mācību centra " Nākotnes profesijas" izveide. 2000. - 2009. gadi.
 2. Elektroniskais žurnāls "Radošais spēks". Mācību mērķis - pilsoniskās žurnālistikas prasmju, tostarp datorprasmju, apgūšana sintēzē ar HS zināšanu saņemšanu. 2008. - 2009. gadi.
 3. "Talantu tandēms". Projekta mērķis: HS zināšanu pielietošana radošu produktu izstrādē: 1) mūzikas ("Ģeocentrika" Platona Buravicka muzikālā kompozīcija klavierēm, flautai un vijolei, atskaņots Trebnicā (Vācija); tā paša autora trīs daļu kompozīcija sitaminstrumentiem 1.Skrējiens pēc Mēness; 2. Skrējiens pēc Saules 3. Es stāvu uz vietas (Latvijas sitamo instrumentu spēlētāja Aleksandra Jalonecka izpildījumā); 2) literatūras (Svetlanas Budjaškinas un rakstnieces Alinas Ņežinas noveļu sērija "Pamatiemesls") 2004. - 2008. gadi.
 4. "Veiksmīga personības attīstība." Speciālas metodikas izstrāde ​​un konsultācijas profesijas izvēlē. 2000. - 2014. gadi.
 5. "Domā par nākotni" - mācību projekts, piedaloties studentiem no Imanuēla Kanta Krievijas Valsts universitātes un universitātes pārstāvniecības Latvijā. 2009. - 2012. gadi.
 6. Praktiskās rokasgrāmatas "Zinātne mācīties un lauzt stereotipus. Darbs ar vārdu" elektroniskās versijas publikācija. Izdevniecība Сканбук 2013. gads.

Zinātība

 • Sērija "Verbālo simetriju vārdnīcas" radošas domāšanas attīstībai un darbam ar horoskopu.
 • Unikālo semantisko tīklu izveides idejas pašizglītības un pašattīstības nolūkiem. Mērķis - dabas un humanitāru zinātņu zināšanu integrācija, no vienas puses - astroloģijas, no otras puses – dažādās pasaules valodās. 

Projektu pamatidejas

"Šodien mēs piedzīvojam vadības un izglītības krīzi, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības un paplašināšanas laikā.

Inovācija, kas ir balstīta uz jaunām zināšanām ir uzņēmējdarbības "superzvaigzne". Tieši inovācijas ir patiess jauninājums. ... Zināšanām nav obligāti jābūt zinātniskām vai tehniskām."

Pīters Drukers, vadības eksperts.

"Sabiedrības zināšanas - tas ir sabiedrības, kuru attīstības avots ir pašu daudzveidība un pašu spējas."

Ceļā uz zināšanu sabiedrībām. UNESCO pasaules atskaite. 2005. gads.

"Cilvēks ir kosmosa suģestijas uztverošā stacija."

Hermans Šporners, Hamburgas Skolas astrologs.

 


Svetlanas Budjaškinas raksti internetā:

 


Raksti un materiāli HSA.LV saitā (LV):

 1. HS: Vittes-Rūdolfu inovācijas - no XX uz XXI gs. 
 2. Saskarsme un diskusijas ar Udo Rūdolfu. 1. Alfrēds Vitte 
 3. Saskarsme un diskusijas ar Udo Rūdolfu. 2. Ludvigs Rūdolfs 

***

 

Go to top