Par sadaļu "Raksti un materiāli"

Šajā sadaļā tiks publicētas astroloģijai, galvenā kārtā, Hamburgas Skolai (HS) veltītie raksti un materiāli, kā arī materiāli, kuri saistīti ar inovācijām astroloģijā. Te varēsiet atrasts piemērus darbā ar Hamburgas Skolas metodēm, kā arī vācu avotu tulkojumus.

Starp publikāciju autoriem Jūs redzēsiet tos, kuri ir tieši saistīti ar Hamburgas Skolas virzienu, kā arī tos, kuri labi pārzina to, vai pēta Hamburgas Skolas metodes un jau var dalīties savā pieredzē.