Skolnieces M.L. jautājumi astrologiem, rakstot skolā zinātniski pētniecisko darbu par horoskopa ietekmi uz cilvēka radošumu.

Manas atbildes uz jautājumiem bija tādas:

M.L.: 1) Ko kopumā apskata tāda nozare kā astroloģija?

A.J. Sākuma vienosimies par to, ko mēs sauksim par astroloģiju, jo ir vairākas definīcijas starp kurām ir arī maldīgas, kas jauc astroloģiju ar astrolatriju, t.i. ar zvaigžņu (vai astrālo) reliģiju. Pirmkārt, astroloģija nav reliģija. Astroloģija ir zināšanu sistēma un praktiskās darbības sfēra, vai nozare, kura pamatojās uz salīdzinājuma starp debess un Zemes parādībām un procesiem (notikumiem), lai veiktu subjektu, vai objektu aprakstus/raksturojumus, prognozētu un plānotu notikumus uz Zemes.

Vēl viena interpretācija:

Astroloģija ir zināšanu sistēma par saiti/sakarību starp debess ķermeņu un to kustības likumiem un dzīves likumiem uz Zemes, kā arī cilvēka dzīves likumiem.

Astroloģiju var uzskatīt arī par sava vieda  Informācijas Tehnoloģiju. 

Ar astroloģijas metožu un interpretācijas tehnikas palīdzību ir iespējams veikt:

- notikumu aprakstus (raksturojumus);

- dzīvas būtnes (pārsvarā cilvēka) dotību, spēju aprakstus (raksturojumus);

- jebkura objekta potenciāla raksturojumus;

- prognozēšanu (t.i. pētīt un paskaidrot nākotnes notikumus un periodus); līdz ar to lietu\darba utl. plānošanu;

- metagnozi (t.i. pētīt un paskaidrot pagātnes notikumus un periodus);

- sinastrijas (partnerattiecību) analīzi;

- utt.

Astroloģijai, kā nozarei ir vairāki virzieni, metodes un specializācijas sfēras. Var pētīt un analizēt, kā cilvēka (vai jeb kuras dzīvās  būtnes) dzīves ciklus, tā arī pasaules notikumus utt.

 

M.L.: 2) Cik gadus jūs darbojaties šajā jomā? 

A.J.:

Studēt sāku ar 1996.g.

Konsultēt no 1999.g.

Pasniedzu no 2001.g.

Gadus varat paši saskaitīt :)

 

M.L.: 3) Kas jums šķiet viss interesantākais šajā profesijā?

A.J.: Nepārtraukts izzināšanas process un iespēja strādāt gan zinātniski pētnieciskā, gan praktiskā, gan radošā virzienā.

  

M.L.: 4) Ko jūsuprāt nozīmē - horoskops?

A.J. Katram gadījumam mēģināšu paskaidrot šo tēmu:

Lai pareizi saprastu priekšmetu (mūsu gadījumā astroloģiju), jāizmanto pareizi terminoloģiju, t.i. to, ko šis termins (speciāls vārds) nozīmē šajā nozarē. Te nedrīkst būt radoša pieeja... Jo tad nebūs iespējas saprast par ko tieši iet runa un katrs runās par kaut ko savu... Tad nebūs iespējas precīzi rīkoties un viens ies pa kreisi otrs pa labi, cits vēl kaut kur... Ja arī cilvēki runā vienā un tā pašā valodā, bet zem viena un tā paša vārda saprot katrs kaut ko savu, tādiem cilvēkiem nebūs iespējas saprast viens otru.

Astroloģijā termins "horoskops" nozīmē: 

Horoskops (no grieķu valodas: ὥρα, laiks, laika periods, stunda un σκοπός, vērotājs) ir shēma (astroloģiskā karte, grafiks), kas īpašā (matemātiskā) debess sfēras projekcijā attēlo planētu, Saules, Mēness, zvaigžņu utt. sakārtojumu noteiktā laikā, ņemot vērā noteikto vietu. Horoskops ir pārsvarā ģeocentriska shēma, jo paredzēts tam, lai pētītu notikumus utl. uz Zemes. To karti izmanto, lai ar astroloģijas metožu palīdzību noteiktu cilvēku (vai citu subjektu, vai objektu) īpašības, tieksmi utl. Ka arī, pamatojoties uz horoskopu astrologi raksturo/pēta to kas bija (metagnoze), kas ir (tekošais laiks) un būs/gaidāms (prognoze) cilvēka dzīvē un/vai apkārtējā pasaulē.

Senie astrologi ar vārdu "Horoskops" apzīmēja uzlecošu uz horizonta Zvaigzni (planētu) un tās Zīmi, vēlāk uzlecošo  grādu, līdz ar to arī Ascendentu (sk. vārdnīcā termina „Ascendents” nozīmi).

Šodienas dienas populārā (izklaides) "astroloģija" izmanto vārdu "horoskops" nekorekti, ņemot vērā tikai un vienīgais  Zīmi, kurā atrodas Saule cilvēka dzimšanas dienā (tā saucamie „Auni”, „Vērši”, „Dvīņi” u.c.). Populārie tā saucamie "horoskopi" neņem vērā ne pārējos svarīgos faktorus horoskopa (kartes) struktūrā, ne individuālos rādītājus, bet tikai „Saules Zīmi”. Tāpēc populārie "horoskopi" ir vispārīgi un orientēti uz masām, t.i. nemaz nav orientēti un konkrētu cilvēku. Tos var kaut visus skatīties, ja tur ir labi padomi (ieteikumi), tad var noderēt. Jo labs padoms noder visiem, neskatoties uz Saules Zīmēm utt. 

Kā piemēru, piedāvāju apskatīt tādu horoskopu (Pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki, 08.07.1873. (pēc jaunā stila)):

  

Kā var redzēt faktoru ir daudz. Ne tikai Saule. Un katrs faktors atrodas viņa ritmam/ciklam atbilstošā vietā Zodiaka aplī. 

  

M.L.:  5) Vai jūs ticat, ka horoskopi atstāj ietekmi uz cilvēku? Kāpēc?

A.J.: Ticība saistīta ar reliģiju, vai pasaules uzskatiem. Ir arī tāda lieta, kā „placebo efekts”. Un ja ļoti ticēt, var likties, ka ietekmi atstāj arī āvižu tā saucāmā „horoskopu Zīme”. Tomēr esmu pārliecināta, ka astroloģija ir zināšana, kuras metodes darbojās neatkarīgi no tā tic tam cilvēks, vai netic. Es piemēram neticu, es pārbaudu kas un kā darbojās, vai nedarbojās.

Populārie izklaides „horoskopi” arī atstāj savu ietekmi, bet tai ietekmei ir lielākā mērā psiholoģisks raksturs. Profesionāli sastādīts horoskops (sk. augstāk) pats par sevi nekā neietekmē, vai „ietekmē” tā, kā jebkurš zīmējums, vai grafiks. Iespaidu atstāt, protams, var, bet... Tikai astrologs var nolasīt informāciju, kuru satur šīs grafiks\shēma. Pie tam tikai tas astrologs, kurš pārzina atbilstošo metodi. Jo metožu, kā jau teicu ir daudz.

Ja turpināt sarunu par ietekmi, tad ietekmi var atstāt debess faktori (planētas, zvaigznes utt.), leņķi starp viņiem utl., tikai visu laiku jāatceras, ka mēs dzīvojām uz Zemes un tā „ietekme” notiek, ņemot vērā mūsu planētas īpašības, tās kustību kosmosā. 

 

M.L.: 6) Vai uzskatāt, ka horoskopa zīme ietekmē cilvēka radošumu? Kā, piemēram, lai kļūtu par dzejnieku vai par mūziķi cilvēkam jāpiemīt specifiskām īpašībām?

A.J.: Radošumu un ne tikai to, ietekmē ne „horoskopa Zīme”, respektīvi, ne tikai „Saules Zīme”, bet vairāki citi faktori un ne tikai astroloģiskie, bet arī ģenētiskie utl.. Astroloģijas metodēm arī ir robežas tālāk par kurām metode neatļauj zināt. Vai mēs vēl nezinām kā var nolasīt visu informāciju. Jāatceras, ka mēs esam tikai cilvēki :)

To ko ļauj uzzināt astroloģiskās metodes, tas ir: 1) cilvēka (būtības) potenciāls/dotības, 2) svarīgie attīstības un notikumu periodi, 3) tekošās rezonanses un līdz ar to tekošās iespējas; utt.

Pie tā, lai uzzinātu, kādam tieši faktoram, vai faktoru kopumam ir ietekme uz tām, vai citām cilvēka īpašībām, ir vajadzīgi STATISTIKAS dati/rezultāti. Un šajā gadījumā jābūt ne tikai astrologam, bet arī statistiķim un programmētājam! Kā arī no statistikas datiem ir zināms, ka „Saules Zīmei“ šajā gadījumā nav lielas lomas. Jāskatās kartes (horoskopa) citi rādītāji un horoskops kopumā ar visiem tur esošajiem faktoriem. 

Sakarā ar „radošumu“ astroloģijā pieņemts skatīties un novērtēt V-Nama (V-Horoskopa sektora) stāvokli ar visiem tur esošiem rādītājiem un to saistībām.

Bet Zīmēm, kā tādām (atrautām no kopumā) nav īpašas nozīmes cilvēku dzīvē, tos analizē kopumā ar tur esošajiem faktoriem, ņemot vērā horoskopa Namu (sektoru), kur šī Zīme atrodas. Zīmes ir tikai fons, kā arēna. Ja tur nav neviena astroloģiskā faktora ("aktiera"), tad ietekmēs īpašas arī nav... Protams, tā saucama arhetipiskā (pamata) nozīme/raksturojums ir arī Zīmēm, tomēr jāskatās viss horoskops kopumā.

Turklāt, jāņem vērā arī to, ka dotības un talanti var būt, bet var nebūt iespējas tos realizēt, vai nu vispār, vai nu konkrētajā laika periodā … Tāpēc izskatīt tikai „dotību“ jautājumu būs par maz. Jāskatās arī, vai ir spēks un apstākļi tās dotības realizēt utt. Jo ir cilvēki bez īpašiem talantiem, bet kuri ir pacietīgi un neatlaidīgi, tie var realizēties ātrāk, nekā daži talantīgi, kuriem ir kādi šķēršļi attīstīt un realizēt savus talantus…

 

M.L.: 7) Kā jūs ietekmē jūsu horoskopa zīme?

A.J.: Nodarbojos ar astroloģiju :)

Tomēr es mācos pati regulēt savu dzīvi, cik liktenis un augstākāis Radītājs man to atļauj. Bet ir arī tādi astroloģiskie faktori un to rezonanses, kuras dabu es līdz šim vēl nevaru pakļaut sev, laikam, nav pa spēkam saprast un vadīt tos. Un tur tad esmu spiesta paļauties apstākļiem... Kaut ļoti gribās izvairīties no nevēlamās ietekmes.  Tāpēc arī mācos astroloģiju, lai saprastu doto un paņemtu to labāko. No mana viedokļa, protams.

 

M.L.: 8) Vai sekojat līdzi savam horoskopam?

A.J.: Es sekoju līdz savas dzīves un arī dažu citu cilvēku (būtņu) dzīves ritmiem, kurus var pētīt un prognozēt ar astroloģisko metožu palīdzību.

 

M.L.: 9) Astroloģijas grāmatās raksta par zodiaka zīmēm un to īpašībām, vai tas, kas tur tiek rakstīts ir patiesība?

A.J.: Lai atbildētu uz šo jautājumu, man vajag zināt par kurām tieši grāmatām iet runa. Par populārām, vai profesionālām un kādām tieši? Arī par kādu tieši autoru un grāmatas nodaļu iet runa?

Jo visāda tipa grāmatu ir pietiekoši daudz. Starp tām ir ļoti labas grāmatas un godīgi autori, bet ir arī ļoti daudz visāda veida sacerējumu, kuri būtībā ir „ūdens”, pie tam ne vienmēr ekoloģiski tīrs... t.i. visāda veida kompilācijas, plaģiātisms utt.

Tā kā jāzina par kādu tieši grāmatu un autoru iet runa, tad jau var dot atbildi.

***

M.L.: Savā ziņā šajā darbā ir daudz par ko padomāt, līdz šim nebiju tik tālu aizdomājusies. Liels paldies jums, es tiešām cienu, ka jūs man tik ļoti palīdzat.

A.J. Liels paldies arī tev M.L.! Visu to labāko tev, taviem tuviniekiem un skolotājiem!

 

22.12.2013.

© M.L., jautājumi

© Aleksandra Jakovļeva, atbildes 

 

***

Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus.

  

Go to top