Письма Удо Рудольфа \ Udo Rūdolfa vēstules (1)

Письма Удо Рудольфа \ Udo Rūdolfa vēstules (1)

RU \ LV 

RU: Удо Рудольф - это несомненно весомая часть истории Гамбургской Школы астрологии. Удо Рудольф - это человек, который на протяжении многих лет руководил обществом (ASHS) в Гамбурге, а также другими объединениями астрологов, специализирующихся на изучении методики ГША и практике, с использованием методов этой Школы астрологии.

В нашем музее имеется собрание писем и поздравительных открыток Удо Рудольфа к разным астрологам. На этой странице музея Вы видите письма и открытки из переписки Удо Рудольфа с Александрой Яковлевой (Латвия). 

***

LV: Udo Rūdolfs - ir neapšaubāmi nozīmīga Hamburgas Astroloģijas Skolas vēstures daļa. Udo Rūdolfs - cilvēks, kurš ilgus gadus vadīja ASHS biedrību Hamburgā, ka arī citas astrologu apvienības, kas specializējās HS metodikas izpētē un praktizē, izmantojot šīs Skolas metodes.

Mūsu muzejā ir Udo Rūdolfa vēstuļu un kartiņu krājums.Vēstules u kartiņas ir adresētas dažādiem astrologiem. Šī muzeja lapā Jūs varat redzēt vēstules un kartiņas no Udo Rūdolfa sarakstes ar Aleksandru Jakovļevu (Latvija).

 

___ 

Фото и материалы: архив Александры Яковлевой

Foto un materiāli: Aleksandras Jakovļevas arhīvs

 

***

Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus.