Dzimšanas karte (Individuālais horoskops) tiek sastādīta ar nolūku, lai ar astroloģisko metožu palīdzību noteiktu cilvēka potenciālu. Astroloģisko karti var sastādīt uz jebkuras dzīvas būtnes dzimšanas laiku, bet mūsu gadījumā mēs runāsim par cilvēku. Sastādot individuālo karti, astrologs var veidot cilvēka astroloģisko (astropsiholoģisko) portretu un uz kopējo rādītāju pamata sastādīt spriedumus par cilvēka dzīvi un darbību. Analizējot dzimšanas karti, astrologs var, piemēram:

 • Izskatīt individuālās dotības
 • Ieraudzīt un analizēt rakstura īpatnības
 • Noteikt radošās spējas un noslieces
 • Saprast attiecību (partnerattiecību) potenciālu
 • Izskatīt ietekmi uz ģimenes attiecībām: potenciāls, iespējas
 • Iztaisīt spriedumus par apmācības iespējām
 • Aplūkot finansiālās iespējas
 • Karjeras iespējas
 • Pašrealizācijas iespējas utt.

___

Astrologs konsultē mutiski (klātienē, vai pa Skype), atsevišķos gadījumos – rakstiski. Rakstiskās konsultācijas cena pārsniedz mutiskās konsultācijas cenu par 30-50%. Konsultācijas notiek latviešu un krievu valodās.

Vidējais konsultācijas laiks ir – viena stunda. Astrologam ir tiesības palielināt konsultācijas cenu, ja tā pārsniedz pusotru stundu.

Astrologs atbild par konsultācijas kvalitāti un konfidencialitāti, atbilstoši konsultācijas noteikumiem.

 

Konsultācijas cena no EUR 90,00 un ir atkarīgā no papildus jautājumu (izskatīšanas) daudzuma.

 

Lai sastādītu horoskopu ir nepieciešami:

 • Dzimšanas datums (diena, mēness, gads)
 • Dzimšanas laiks
 • Dzimšanas vieta