Lūgums ņemt vērā to, kā šī tēma attiecas uz personīgajiem plāniem, bet ne uz biznesa plāniem. Biznesa plānus sk. speciālajā kategorijā „Biznesa horoskops”. Bet tekošā daļā tiks runāts par tādiem jautājumiem, kas neattiecās uz biznesu, bet uz personīgajām, vai ģimenes lietām, tādām, kā: automašīnas, mājas (vai dzīvokļa) utl. pirkšana\pārdošana; braucieni ārzemēs, lietišķie braucieni, kas attiecās uz personīgajām, vai ģimenes lietām; pasākumu organizācijas jautājumi, kas nav saistīti ar biznesu utl.

Horoskopa analīze sākās ar dzimšanas kartes kā tādas (statika), kā arī tekošo notikumu dinamikā izvērtēšanu. No astroloģiskā redzespunkta tiek izpētīts laika periods, kurā klients plāno notikumu (vai pasākumu). Atkarīgi no uzdevuma, kuru klients uzdod astrologam, noteikta perioda ietvaros tiks nosaukti visiespējamākie un\vai labvēlīgākie periodi\dienas tam, lai īstenotu notikumu (sarīkotu pasākumu) utl.

Analizējot šo horoskopu komplektu, astrologs var:

 • Aprakstīt tekošās ietekmes uz dzīves plāniem
 • Izvērtēt iespējas plānotām lietām uz tekošo brīdi
 • Palīdzēt izplānot laku svarīgām lietam
 • Iztaisīt prognozi un dot rekomendācijas pēc izskatītājiem jautājumiem
 • Utt.

Astrologs konsultē mutiski (klātienē, vai pa Skype), atsevišķos gadījumos – rakstiski. Rakstiskās konsultācijas cena pārsniedz mutiskās konsultācijas cenu par 30-50%. Konsultācijas notiek latviešu un krievu valodās.

Vidējais konsultācijas laiks ir – pusotra stunda. Astrologam ir tiesības palielināt konsultācijas cenu, ja tā pārsniedz norādīto laiku.

Astrologs atbild par konsultācijas kvalitāti un konfidencialitāti, atbilstoši konsultācijas noteikumiem.

 

Konsultācijas cena pieaugušiem no EUR 150,00. Konsultācijas gala cena ir atkarīgā no izskatīto jautājumu daudzuma un no analizētā perioda lieluma.

 

Lai sastādītu horoskopus ir nepieciešami:

 • Dzimšanas datums (-i) (diena, mēness, gads)
 • Dzimšanas laiks (-i)
 • Dzimšanas vieta (-s)
 • Norādīt, kāds pasākums tiek plānots
 • Norādīt periodu, kura ietvaros tiek plānots pasākums

___

Konsultē:

 • Māris Rumjancevs
 • Aleksandra Jakovļeva