Katastrofa ,,MAXIMA’’ Zolitūde

>> Katastrofa ,,MAXIMA’’, Rīga, Latvija 21.11.2013. laiks 17:41. 1.nogruvums.

1991.gada 21.augusta  horoskopa kartē ir aplūkots 21.11.2013.gada notikums, katastrofa, kura notika Rīgā, Zolitūdē pl.17:41, veikalā Maxima. Horoskopa izpētē tiks izskatīti MCt un ASt, momenta, mirkļa rādītāji, izskatāmais orbis +/- 1,5 grāds .

Horoskops 1:

 

Planētu aina uz katastrofas brīdi MCt=T8ASt=T8HAt=T4PLr=T16HAr=T2MCv= T8HAv =T16PLv =T16CUv. 

Planētu ainas interpretācija: Nelaimes, ciešanu moments, kurš nes zaudējums, šajā momentā notiek spēcīgas negatīvas pārmaiņas, kuras nes lielu ļaunumu un nāvi, kolektīvu nelaimi, nelaimi ģimenei. Šis mirklis skar negatīvi Valsts būtību un var veicināt negatīvas pārmaiņas Valsts būtībā. No šīs planētu ainas var secināt, ka kopumā katastrofas mirklis ir bijis karmisks un likumsakarīgs, uz to arī norāda planētu aina PLr=HAr=MCv=CUv=HAv, šī planētu aina norāda uz to, ka ilgāku laiku, apmēram  divus gadus ir prasība, novērst,   Valsts būtībā negatīvās ietekmes no, korupcijas, karteļu un dažādu citu noziedzīgu nodarījumu veikšanas pret Valsti. Pārmaiņas Valstī  šajā jautājumā vēl nav redzamas. MCt/ASCt=HAt=PLr=PLv=HAv   Šajā vietā, šajā mirklī bēdas, bailes, bīstamas pārmaiņas, lēna nāve. Karmiska situācija, kura ir tendēta uz pārmaiņām caur upuriem.

MAr/URr katastrofa =MCt/ASt šajā mirklī, šajā vietā, ASt=SAt=ADr=PLv, plaši zaudējumi, apkārtējās vides ciešanas, ciešanas dēļ tā, ka citi ir ierobežoti, nospiesti, ciešanas dēļ apstākļiem, attālināšanās no tuviniekiem, zaudējumi  nāve. Saspiesta vide, ierobežoti sakari, izolācija, ieslodzījums, pārmaiņas caur šķiršanos. Pārmaiņas ar zemi, kuras veicināja pārmaiņas konstrukcijās, nāves vieta, kaps. Neveiksmīgs  process ar bēdīgām beigām. Iespējams, ka glābšanas darbi sākās ar lielu kavēšanos, vai sākotnēji nebija iespējas vispār palīdzēt cilvēkiem, kuri bija ieslodzīti zem gruvešiem, bija problēmas, organizācijā kā veikt glābšanu. Iespējams, ka katastrofas cēlonis ir augsnes, zemes svārstības, kuras ietekmēja konstrukciju. Liela uzmanība būtu jāpievērš celtnes pamatiem, gruntij.

 

>> Katastrofa ,,MAXIMA’’, Rīga ,Latvija 21.11.2013. laiks 17:41. 1.nogruvums Dotajā horoskopā tiek aplūkots tranzīta AS, lai  raksturotu negadījuma notikuma vietu.

Horoskops 2:

ASt=T1HAt=T8MCt =T8ADr=T8SAt=T8PLr=T1HAv=T16PLv

Un pussummas uz ASt (līdz T8):

1-----  --T    MAt^URt   0°08  - 1°37     

1-----  --T  : ASt^HAt   2°30  + 0°45     

2----  -V-  : KNv/POv   0°25  - 1°19     

2----  --T    PLt/CUt   0°54  - 0°50     

2----  --T    NEt/APt   1°07  - 0°38     

2----  --T  : MCt/SAt   1°53  + 0°08     

2----  -V-  : ASv/SAv   1°57  + 0°12     

4---  -V-    MAv/JUv   0°40  - 1°04     

4---  R--    URr/KRr   1°33  - 0°12      

4---  -V-  : SOv/MAv   1°57  + 0°12      

4---  -V-    MEv/MAv   2°25  + 0°40      

4---  -V-    JUv/ZEv   2°47  + 1°03      

4---  --T  : MOt/CUt   2°59  + 1°14      

4---  R--  : MOr/KRr   3°03  + 1°18      

4---  -V-    VEv/MAv   3°08  + 1°23       

8--  -V-  : SOv/KRv   1°54  + 0°09      

8--  -V-    MEv/KRv   2°22  + 0°37      

8--  --T  : KNt/ADt   2°41  + 0°56     

8--  --T  : MOt/MAt   2°43  + 0°58      

8--  R--    CUr/ADr   2°50  + 1°05      

8--  --T    VEt/MAt   3°00  + 1°15      

8--  -V-    VEv/KRv   3°05  + 1°20      

8--  R--  : MOr/MAr   3°06  + 1°21      

8--  --T    URt/CUt   0°24  - 1°21      

8--  -V-  : WIv/PLv   0°24  - 1°21      

8--  -V-    SAv/VUv   0°31  - 1°13      

8--  --T    NEt/VUt   0°34  - 1°11      

8--  -V-    JUv/KRv   0°38  - 1°07      

8--  --T    MAt/PLt   0°38  - 1°06     

8--  -V-  : ASv/POv   0°44  - 1°01      

8--  R--    VEr/SAr   0°57  - 0°48      

8--  -V-  : WIv/CUv   1°34  - 0°11      

8--  R--    MAr/URr   1°36  - 0°09      

8--  -V-  : KNv/SAv   1°38  - 0°07      

8--  R--    PLr/ADr   1°40  - 0°05      

 Planētu ainas interpretācija: Šī vieta ,šajā mirklī  norāda uz  ierobežojumiem, ciešanām, atdalīšanos no citiem , nospiestību, zaudējumiem , izolāciju . Notiek bīstamas pārmaiņas, pārmaiņas caur upuriem, lēna nāve, šajā vietā. Vieta, kura ir bīstama sabiedrībai, vieta norāda, atgādina par negatīvu pagātni, pagātnes kļūdām, sabiedrības upuru vieta. Plašas vilšanās šajā vietā. Vieta kurā pārtrūkst kontakti, izolācija, vientulība. Šajā vietā tiek piesaistīti augstākie Valsts orgāni, galvenās Valsts sejas, augstākajā līmenī, ieskaitot prezidentu. Šajā vietā tiek pārvarētas grūtības, briesmas, tiek izsaukti karavīri, glābēji, policija, mediķi, notiek cīņa par dzīvību.Vieta apvieno sabiedrību. Vieta nošķir, attālina no tuvajiem. Šī ir katastrofas vieta, šajā vietā ir liels satraukums un spriedze. Vieta, kura rada lielu spriedzi, satraukumu valdībā. Vieta, kura norāda uz fundamentālām pārmaiņām.

 

>> Katastrofa ,,MAXIMA’’, Rīga, Latvija 21.11.2013. laiks 18:59. 2.nogruvums, tiek aplūkots Latvijas 1991.gada 21.augusta horoskopa kartē Planētu aina uz otrā nogruvuma mirkli.

Horoskops 3:

 MCt=T16WIt=T16SAt=T16WIr=T16ADr=T4ADv 

Planētu ainas interpretācija:  Mirklis ar lieliem zaudējumiem  sabiedrībā, mirklis kurš ierobežo sabiedrību, nāve, kura attiecās uz visu sabiedrību, sabiedrība redz šo nāves brīdi. Otrais nogruvums bija daudz nopietnāks par pirmo un var secināt, ka upuru skaits katastrofā palielinājās tieši pēc otrā nogruvuma .

Horoskops 4:

MOt=T2VEt =T8SOt =T16CUt=T16MAt=T16KNt=T1KRv =T4MAv =T16APv=T16VUv =T16VEv = T2NEr=T4APr = T8MEr=T8VEr= T16MAr=T16KRr

Planētu ainas interpretācija:  Šajā stundā, šajā dienā notiek darbs tirdzniecības centrā, glābēji ir draudzīgi, vienoti plašam darbam, augstā līmenī, ar cerību uz veiksmi.

 

>> Katastrofa ,,MAXIMA’’, Rīga, Latvija    23.11.2013. laiks 17:58. 3.nogruvums, tiek aplūkots Latvijas  1991.gada 21.augusta horoskopa kartē. Planētu aina uz trešā nogruvuma mirkli. 

Horoskops 5:

MCt=T8KRt=T8URt=T8PLt=T8URr=T16SAr =T1SAv =T16JUv=T16URv

Planētu ainas interpretācija:  Mirklis, kurā notiek pēkšņas pārmaiņas, jauni zaudējumi, tehniski traucējumi .Veiksmīga koncentrācija uz tehniku, celtni ļāva veiksmīgi izvairīties no papildus cilvēku upuriem.

 

>> Katastrofa ,,MAXIMA’’, Rīga , Latvija 21.11.2013. laiks 17:41 . 1.nogruvums tiek aplūkots Latvijas 1918.11.18.Gada kartē laiks 17:35.

Horoskops 6:

MCt=T8ASt=T8HAt=T4MCv=T4CUv=T8ASv=T8HAv=T8POv=T8ADr

Planētu ainas interpretācija:  Ciešanu, zaudējumu mirklis, kurš garīgi apvieno šajā vietā uz nelaimes, bēdu, nāves pamata.

 

>> Katastrofa ,,MAXIMA’’, Rīga, Latvija 21.11.2013. laiks 18:59. 2.nogruvums, tiek aplūkots Latvijas 1918.11.18.gada kartē.

Horoskops 7:

MCt=T16WIt=T16SAt=T16WIr=T16ADr=T8JUv=T4APv=T16NEv=T16POv

Planētu ainas interpretācija:  Mirklis saistīts ar zaudējumiem sabiedrībā, sabiedrība redz šos zaudējumus, plašus zaudējumus, patiesība, kura nes vilšanos. Ilūzija top par skaidrību.

 

>> Katastrofa ,,MAXIMA’’, Rīga, Latvija    23.11.2013. laiks 17:58. 3.nogruvums, tiek aplūkots Latvijas 1918.11.18.gada kartē.

Horoskops 8:

MCt= T8KRt=T8URt=T8PLt =T1URr=T4VEr = T16KRr=T8ADv

Planētu ainas interpretācija: Mirklis saistīts ar pēkšņām pārmaiņām, augsta līmeņa pieaugošu spriedzi, satraukumu, ēkas sabrukumu, ar šo mirkli ir traucēts Valsts miers, paceļas reorganizācijas jautājumi Valsts līmenī.

 

Secinājumi: Apskatot Maximas katastrofu balstoties uz HSA tehnikas metodēm, nonācu pie secinājuma, ka katastrofu visprecīzāk raksturo astroloģiskie rādītāji MCt, ASt , šie faktori deva precīzu raksturojumu, katastrofas momentam un raksturoja vietu, kurā notika katastrofa kā arī šie abi faktori sakrita ar pussummu MAr/URr, kura HSA  apzīmē katastrofu. Katastrofas momenta un vietas raksturojums gan 18.11.1918., gan 21.08.1991. horoskopā  sakrīt ar reāliem faktiem kuri notika Rīgā, Latvijā, Zolitūdē, 21.11.2013. laiks 17:41. Katastrofas notikuma mirkļa un vietas raksturojumu varat izlasīt manā darbā.

 

(c) Māris Rumjancevs

 ***

 

Materiāla izmantošana ir iespējama tikai pēc vienošanās ar materiāla autoru, vai īpašnieku. Citējot  tekstu, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus.