Ieskats Sīrijas horoskopā

Ieskats Sīrijas horoskopā

Pašlaik ir aktuāla tēma karš Sīrijā un viss, kas ir saistīts ap Sīriju, tāpēc nolēmu aplūkot Sīrijas un prezidenta Bašāra al Asada astroloģiskās kartes, ar mērķi veikt prognozes attiecībā uz situāciju Sīrijā un tendencēm, kuras var skart tuvākajā laikā prezidentu Bašāru al Asadu.

Nedaudz par vēsturi. Teritorija, kur mūsdienās atrodas Sīrija ir ļoti sena, līdz divdesmitajam gadsimtam šī teritorija atradās zem spēcīgo kaimiņu varas. Četru tūkstošu gadu gaitā šī teritorija bija daļa no Babilonas, Asīrijas, Ēģiptes, Persijas, Maķedonijas, Arābijas, Turcijas, Francijas impērijas sastāvdaļām.

Pēc Turcijas zaudējuma Pirmajā pasaules karā, emīrs Feisals karaļa Hijaza dēls Damaskā pasludināja Sīrijas valsti. Taču pēc neilga laika reģionu okupēja briti un īstā neatkarība netika iegūta. 1919.gada 2.jūlijā un 1920.gada 8.martā tika pieprasīta neatkarība.1920.gada 11.martā mandāts pār Sīriju tika izdots Francijai, šo mandātu apstiprināja (Nāciju Līga 1922.gada 24.jūlijā). Francija okupēja Damasku, Feisals bēga no Sīrijas, vēlāk briti iecēla viņu par Irākas karali.

1930. gados Francija deva Sīrijai dažāda veida pašpārvaldes iespējas, tajā skaitā fiktīvu neatkarību, patstāvīgi iemaisoties, ar mērķi nostiprināt savas pozīcijas, situācijās kad vietējie politiķi mēģināja rīkoties neatkarīgi. Tikai zem kara spiediena, Francija parakstīja Sīrijas neatkarības deklarāciju, lai karā saņemtu arābu atbalstu. 1941.gada 16.Septembrī brīvās Francijas līderis Sīrijā ģenerālis Žoržs Katru Damaskā pasludināja Sīrijas neatkarību. Precīzs laiks, kad tika pasludināta neatkarība nav zināms.

Pašreiz Sīriju pārvalda radikāli nacionālistiskā partija Baath. Šī partija nāca pie varas Sīrijā 1970.gada 13.novembrī veicot apvērsumu valstī, kura priekšgalā bija aizsardzības ministrs Hafezs al Asads. 2000. gadā pēc Hafeza al Asada nāves, par prezidentu kļuva viņa dēls Bašārs al Asads. 2011.gada 15. martā Arābu pavasara iespaidā Sīrijā sākās protesti pret prezidenta Bašāra al Asada valdību, kuri pārvērtās pilsoņu karā. 2015.gada novembrī situācija Sīrijā ir, tāda, ka Sīrijas valdība, kopā ar prezidentu Bašāru al Asadu karo pret Islāma valsti un cīnās pret valsts varas opozicionāriem. Sīrijā notiek plaša mēroga karadarbība.

Aplūkosim, ko rāda Sīrijas astroloģiskā karte

Sīrijas astroloģiskās kartes izpēte ir veikta pamatojoties uz Sīrijas neatkarības iestāšanos de-jure. 16.09.1941., precīzs laiks nav zināms, tāpēc karte ir sastādīta uz 9:29:45 GMT dienā, t.i. uz MC=SO. Tranzīts sastādīts uz 17.11.2015. pl.9:19:41 GMT, t.i. MC=SO. Ātrie dienas faktori netika iekļauti horoskopu analīzē, galvenais akcents ir likts uz lēnāko faktoru pētīšanu. Orbis aplūkotajām pussummām ir 0,5°.

Tiek aplūkoti virzītie un tranzīta faktori attiecībā pret WIr assi.

WIr=MAr=SOv=ADv=URv=WIt=NEt=WI/VEv=NE/PLv=KR/APv=ZE/APv=CU/HAt=JU/KRt=AP/ADt

Pašlaik ir novērojamas ilgstošas grūtības sabiedrībā, visaptveroša blokāde, kara darbība. WIr=MAr=ADv =SOv, Smagas cīņas par valsti un tās teritoriju, nāve sabiedrībā caur karu. SOv šajā ainā var norādīt valsts galvu, kuram ir ļoti liela nozīme karadarbībā, nācijas izpausme kopumā, smagi karojam par valsti. Aptuveni pēc sešiem mēnešiem sāks darboties WIr=MAr=URv planētu konfigurācija, šī konfigurācija var dot tā jau esošajai, sliktajai situācijai Sīrijā, papildus spriedzi un negaidītus notikumus. Sīrijā var būt tikt veiktas neuzmanīgas, vai sasteigtas darbības, kas radīs vēl lielāku spriedzi sabiedrībā un Pasaulē kopumā. Ir jānodrošinās, lai Sīrijā netiktu pieļauta kāda tehnogēnā katastrofa. WIr=MAr=WIt=NEt Tranzīti mums parāda, ka pašreizējā situācijā aktuāls ir NEt ideoloģija vai kustība, WIr, WIt kas ir aktuāla Sīrijā, aktuāls visā Pasaulē, kara ideoloģija + NEt dod lielu neskaidrību un ilūzijas globālā līmenī. Kā arī WIr=NEt var apzīmēt melīgu politiku, kura tiek īstenota globālā līmenī. Laiks ir tāds, ka varam sastapties ar daudz meliem, ideoloģijā, reliģijā, politikā un kopumā sabiedrībā, tāpēc ir jāuzticas savai situācijas analīzei nevis, citu pasniegtai informācijai. NEt aktualizē naftas un ķīmijas tēmu, domāju, ka ir liela uzmanība jāpievērš ūdens tīrībai, ūdens kvalitātei, pastiprināti ir jānodrošina, drošība ūdens jomā un īpaši tas attiecās uz Sīrijas teritoriju.

Atgriežamies pie Sīrijas WIr=WI/VEv – Iekšējā valsts politika ir ar cerību uz mieru, laba planētu aina, kas drīzāk dod sabiedrībai cerību uz mieru Sīrijā. WIr=NE/PLv – Ir grūti pateikt kādā virzienā situācija Sīrijā attīstīsies, jo nav nosakāms noteikts virziens. Attīstība pašlaik ir neskaidra. WIr=KR/APv – Notikumi Sīrijā ir svarīgi Pasaulē un uzmanība attiecībā pret Sīriju iet plašumā visaugstākajā valstu līmenī. WIr=ZE/APv – Situācija Sīrijā izplatās un izplešas caur pārliecinošu spēku, pārliecinošs spēks var būt lielvaru iesaistīšanās Sīrijas militārajā konfliktā. WIr=CU/HAt – Organizācijas sabrukums, bandītiskas organizācijas zaudējumi. WIr=JU/KRt – Veiksmes stars Sīrijai un tās sabiedrībai, caur atbalstu no autoritatīvu figūru puses. WIr=AP/ADt – Sīrijā ir lieli, plaši šķēršļi, ierobežojumi plaša mēroga apdraudēta teritorija. Kā ir zināms Bašara al Asada varai pretojās pašlaik ne tikai Islāma valsts, bet arī Sīrijas valdības opozicionāri. Šajā valstī mirst masas, ļoti daudz cilvēku, nāve lielos, plašos apmēros, aptverot plašu teritoriju valstī.

Horoskops 1:

Horoskops 2:

 

Aplūkosim Sīrijas kartē prezidenta pussummu, kuru apzīmē ar šādām pl.(SO/KR).

Pussumma SO/KRr=HAr=NEr. Prezidents var radīt zaudējumus valstij dēļ kļūdām, maldiem, skaidrības trūkuma, prezidents var veicināt pagrimumu valstī. Šķēršļi caur valdību. Varas apjukums, nekompetenta vadība. Apmāns caur varu, iznīcība caur valsts varu. Planētu aina nav visai viegla, precīzāk varētu teikt, ka tā ir problemātiska.

Aplūkosim virzītos faktorus attiecībā pret pussummu SO/KRr

SO/KRr=MEv=SAv=SO/VUv=WI/CUv=ME/SAv=SO/JUv=WI/APv.

Iespējams, ka pašlaik Sīrijas prezidents izrāda savu līderību caur ideoloģiju, savu neatkarīgu domu gājienu, izjūt savas pozīcijas varas spēku, apvieno ap sevi redzamu koalīciju, lai apturētu ienaidnieku un tā ideoloģiju, domā par zaudējumiem, ierobežojumiem. Saņem atbalstu, tai skaitā finansiālu, paplašina valsts atbrīvotās teritorijas, esošā situācija izskatās laba, tomēr pēc septiņiem mēn. pussummai SO/KRv pietuvosies SAv, kas var norādīt, ka prezidents var būt traucēts savās spējās, var zaudēt savu neatkarību, var būt atdalīts no valsts varas, esošā valdība var piedzīvot nopietnas grūtības. Nav izslēdzams atentāts pret valsts galvu.

Horoskops 3:

 

Aplūkosim tranzītu faktorus attiecībā pret pussummu SO/KRr.

SO/KRr=SAt =MO/VEt= MO/VEt =MO/KRt=KR/APt=KN/POt=WI/POt.

Šajā planētu ķēdē gribu akcentēt SAt kurš aiziet no pussummas SO/KRr, atstājot savu ietekmi, jo atrodas 1°grāda ietekmes, robežās. SAt norāda uz vājo valsts varas stāvokli un varas zaudējumiem. MO/VEt apzīmēs harmonisku stundu, MO/KRt pasvītro stundas svarīgumu, kas būtu svarīgs un vērā ņemams faktors īstermiņa prognozēs. VE/APt – Prezidenta vēlme pēc miera valstī. KR/APt prezidenta varas paplašināšana. KN/POt norāda prezidenta saikni ar reliģiju. WI/POt prezidents ir saistīts ar globālu ideoloģiju, reliģiju.

Horoskops 4:

***

1946.gada 17.aprīlī notika britu un franču armijas galīgā evakuācija no Sīrijas, šis datums tiek uzskatīts kā Sīrijas neatkarības sasniegšana de-facto. Šo datumu izmanto Sīrijas hor., taču par tā efektivitāti daudzi astrologi ir skeptiski. Tomēr mēs nebūsim skeptiski un aplūkosim Sīrijas astroloģisko karti, kura ir sastādīta uz laiku 17.04.1946. Laiku izvēlējos pl. 9:34:28 GMT, t.i. MC=SO, jo precīzs laiks nav zināms. Tranzīts sastādīts uz 30.11.2015. pl.9:23:17 GMT, t.i. MC=SO. Te arī galvenais akcents ir likts uz lēnāko faktoru pētīšanu. Orbis aplūkotajām pussummām ir 0,5°.

WIr=MEr=VEr=JUr=MEv=VEv=WIv=JUv=SAt=NEt=JU/HAv=SO/SAv=SO/ADv=MA/ADv= NE/PLv=ME/VEv=WI/VEv=CU/HAt=JU/KRt=AP/ADt.

Šajā kartē ir redzams, ka WIr punkts, kurš apzīmē sabiedrību kopumā ir labi aspektēts ar MEr, VEr, JUr, šīs planētas saiknē ar WIr norāda uz intelektuālu, harmonisku un pārtikušu sabiedrību, apzīmē vietu, kur notiek tirdzniecība ar skaisto, sabiedrības domā par laimi, skaistumu un pārticību, īsāk sakot skaista vieta, kur ir, ko redzēt, un ja ir nauda, ir arī ko nopirkt. Tā kā es veicu prognozi un man vairāk interesē virzītie faktori, tad radiksajām pussummām uz WIr ass es pašlaik nepievērsīšu papildus uzmanību.

Redzams, ka virzītās vienas nozīmes pl. pašlaik ir, vai virzās pretī vienas nozīmes radiksajām pl., varam secināt, ka Sīrijas kartē, tātad arī valstī ir beidzies kāds noteikts cikls un sākās jauns. Virzītās pl. attiecībā pret rad. dod labu ietekmi un norāda uz sabiedrības domām par mieru, mīlestību, labklājību un kopumā norāda uz harmoniskiem ritmiem sabiedrībā, taču kā redzam realitātē tā nav. Aplūkosim, ko rāda mums virzītās pussummas uz WIr ass. WIr= JU/HAv finansiālas grūtības, nabadzība sabiedrībā. WIr=SO/SAv norāda uz valdības krīzi, smagu stāvokli sabiedrībā, valsts galvas krišanu. WIr=SO/ADv sabiedrības pretošanās, smagas attiecības ar citām valstīm. Zemes dzīles,zeme. WIr=MA/ADv terors, terorisms sabiedrībā, valstī, ierobežojumi dēļ karadarbības, blokādes. WIr=NE/PLv sabiedrības, valsts nespēja attīstīties, vājas pārmaiņas, ķīmiskie ieroči. WIr=ME/VEv atbalsts no gaisa, veiksmīga diplomātija, tirgošanās. Labvēlīgi līgumi. Sabiedrības domas par mieru. Varam secināt, ka virzītās pussummas, savilka mākoņus virs Sīrijas debesīm, kaut sākotnēji aplūkotie virzītie faktori norādīja uz harmoniskiem ritmiem.

Aplūkosim tranzītos faktorus attiecībā pret WIr. WIr=SA/NEt – nāve no saindēšanās, ūdens nepietiekamība, haosa kontrolēšana. WIr=CU/HAt sabiedrībā, valstī ir noziedzīgie grupējumi, organizētā noziedzība. WIr=JU/KRt reģions ar lielu bagātību, lielu ietekmi. WIr=AP/ADt – plašu apmēru pretošanās sabiedrībā, plaši aptveroša nāve sabiedrībā. Tranzītie faktori pašlaik arī norāda uz smagu stāvokli sabiedrībā un valstī kopumā.

Cerēsim, ka virzītais JU, kurš savienosies aptuveni pēc gada ar WIr dos Sīrijas tautai un zemei mieru.

Horoskops 5:

 

Horoskops 6:

 

*** 

Esošais, Sīrijas režīms ,,Baath’’, nāca pie varas Sīrijā apvērsuma rezultātā, kurš notika 1970.gada 13.novembrī. Aptuveni 6:00 no rīta. Apvērsums notika esošā, Sīrijas prezidenta Bašara al Asada tēva, Hafeza al Asada vadībā. Ir astrologi, kuri apgalvo, ka karte, kura ir veidota uz apvērsuma laiku ir visefektīvākā karte priekš mūsdienu Sīrijas un var tikt izmantota divu iepriekšējo Sīrijas neatkarības karšu vietā, vai izmantota kā papildinājums šīm kartēm.

Aplūkosim virzītos faktorus attiecībā pret WIr assi.

Horoskops 7:

 

WIr=PLr=KRr=CUr=VEr=PLv=KR/POv=MC/ADv=WI/PL. Planētu ķēde norāda uz pārmaiņām, transformāciju sabiedrībā. Sīrijas nākotnes sabiedrība būs savādāka. Pašlaik ir vērojama ļoti spēcīga garīga ietekme uz sabiedrību. Nāve sabiedrībā, dziļas sabiedrības problēmas, kuras veicina globālas pārmaiņas. Pārmaiņas valstī, kuras aktivizē ar augsta līmeņa reliģiajs vai ideoloģijas palīdzību.

Aplūkosim tranzīta faktoru ietekmi uz WI assi. Tiks ņemti vērā tikai lēnie tranzīta faktori. Tranzīts sastādīts uz 12.12.2015. pl.9:28:18. Orbis aplūkotajām pussummām ir 0,5°.

Horoskops 8:

 

WIr=PLr=KRr=CUr=VEr=SAt=NEt=AP/ADt= CU/HAt.

Nāve un slimības sabiedrībā, masu mirstība sabiedrībā, organizētās noziedzības ietekme uz sabiedrību. Kopumā tranzītie faktori iezīmē bēdīgu ainu.

Tālāk aplūkosim SOr, kas apzīmē Mundānajā astroloģijā valdnieku, valsts galvu. HSA tehnikā ir pussumma, kura apzīmē prezidentu (SO/KR), tomēr šajā horoskopā aplūkosim SOr attiecībā pret virzītajiem un tranzīta faktoriem.

Horoskops 9:

 

SOr=VUr=ZEr=VUv=ZEv=HAv=SAv=SO/MOv=SO/Av=SO/SAv=SO/HAv.

Gribu pievērst uzmanību radiksam, tieši SOr=VUr=ZEr, kas nozīmē varens ietekmīgs vadītājs, prezidents ar ļoti lielu spēku un ietekmi un tāds arī ir Bašars al Asads. Tomēr paskatīsimies, kādas ir iespējamās tendences, kuras var skart Sīrijas vadību tuvākajā nākotnē, aptuveni pusgada laikā. Virzītie faktori norāda uz nopietnu apdraudējumu Sīrijas vadībai, caur kara naidu un pretošanos ilgā laika posmā, zaudējumiem, iznīcību. Iespējams, ka pašlaik tiek veidota slepena operācija, kuras mērķis ir likvidēt esošo Sīrijas galvu Bašaru Al Asadu. Liels apdraudējums ir Sīrijas tautai, redzams, ka tauta ir ļoti novājināta no karadarbības. Nopietni ir apdraudēti tuvākie Bašara Al Asada atbalstītāji un sabiedrotie.

Horoskops 10:

SOr=VUr=ZEr=HAt=SA/APt=JU/ZEt=AD/POt.

Tranzītie faktori attiecībā pret SOr norāda uz tām pašām problēmām, kuras tika pieminētas virzīto faktoru analīzē, tomēr papildus redzams, ka Sīrijas vadības problēmas iet plašumā un iesaista spēlē jaunus spēlētājus, lai varētu realizēt veiksmīgu mērķu sasniegšanu. Aktuāla ir reliģijas apspiešana. Reliģija, ideoloģija kura ir saistīta ar nāvi.

 

Secinājumi

Apskatot trīs Sīrijas astroloģiskās kartes varam vērot dažādus notikumus, ir faktori, kuri sakrīt un atkārtojās, tomēr ir faktori, kuri ir pilnīgi pretrunā ar esošo situāciju Sīrijā. Aplūkojot kartes, es secināju ka pati precīzākā karte varētu būt pēdējā, vai tā tas ir realitātē, varēšu es, gan Jūs lasītāji, pārliecināties tuvā nākotnē, sekojot līdzi notikumiem Sīrijā, domāju, ka esošā vadība Sīrijā noturēsies ne ilgāk kā pusgadu, bet to rādīs laiks.

 

(c) Māris Rumjancevs

___

Darbā tika izmantotas programmas: Janus 4.3, (Jaunzēlande), kā arī AstrologicPC (Vācija). Horoskopi sastādīti ar programmas Janus 4.3. palīdzību.   

 

*** 

Materiāla izmantošana ir iespējama tikai pēc vienošanās ar materiāla autoru un/vai īpašnieku. Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus.