Fragments no astroloģiskā pētījuma. Alkoholisma rādītāji horoskopā

Tēmas apraksts un secinājumi

Alkoholisms mūsdienās tiek uzskatīts par biopsihosociālu slimību. Tā skar ne tikai indivīda fizioloģiskos procesus (notiek neatgriezeniskas bioloģiskas pārmaiņas), bet arī psihiskos un sociālos aspektus, t.i. alkoholisma rezultātā rodas būtiskas personības pārmaiņas, kas ietekmē indivīda spēju dzīvot sabiedrībā.

Pamatojoties uz nesen uzrakstīto un aizstāvēto bakalaura darbu „Alkoholisms kā sociāla problēma”, nolēmu arī savam astroloģijas darbam izvēlēties līdzīgu tematu. Izpētīt vai natālā kartē cilvēkiem, kuriem jau uzstādīta diagnoze, parādās alkoholisma potenciāls. Un cik lielā mērā tas attīstās uz sociālās problēmas bāzes.