Fragments no astroloģiskā pētījuma. Alkoholisma rādītāji horoskopā

Fragments no astroloģiskā pētījuma. Alkoholisma rādītāji horoskopā

Tēmas apraksts un secinājumi

Alkoholisms mūsdienās tiek uzskatīts par biopsihosociālu slimību. Tā skar ne tikai indivīda fizioloģiskos procesus (notiek neatgriezeniskas bioloģiskas pārmaiņas), bet arī psihiskos un sociālos aspektus, t.i. alkoholisma rezultātā rodas būtiskas personības pārmaiņas, kas ietekmē indivīda spēju dzīvot sabiedrībā.

Pamatojoties uz nesen uzrakstīto un aizstāvēto bakalaura darbu „Alkoholisms kā sociāla problēma”, nolēmu arī savam astroloģijas darbam izvēlēties līdzīgu tematu. Izpētīt vai natālā kartē cilvēkiem, kuriem jau uzstādīta diagnoze, parādās alkoholisma potenciāls. Un cik lielā mērā tas attīstās uz sociālās problēmas bāzes.

No izpētītā materiāla varu secināt, ka pilnvērtīgas ģimenes nevienam (no izpētītajiem) nav bijis, stipri cieš emocionalitāte. Nepilna ģimene, ģimenes funkcionēšanas traucējumi – augsts stresa un konfliktu līmenis ģimenē, agrīna patstāvība, vecāku vardarbība, pamešana novārtā, zems ģimenes sociālekonomiskais statuss, deviants draugu loks. Šie visi faktori parādās arī horoskopos (sk. piemēram Tab.Nr.1).

Psiholoģiskā mijiedarbība ar mikro- un makro- sociumu ļoti vāja. Ģimene – tas ir tas dzīves posms, kur indivīds iemācās iemaņām socializēties, un ja ģimene nav spējīga neko dot? Personiskā attieksme pret sevi un apkārtējiem, kas dod iespēju realizēt iespējas uz pilnvērtīgu sociālo funkcionēšanu – un tas arī nāk no ģimenē iemācītajiem uzvedības modeļiem.

Bio-psiho-sociālo modeļi nosacīti savstarpēji pārklājas, tur rodas risks kļūt par atkarīgu personību.

Bioloģiskie riska faktori, kas veicina atkarības rašanos: alkoholisms, organiski smadzeņu bojājumi, emocionāls infantilisms, bērnībā pārciestas somatiskas saslimšanas vai neiroinfekcijas.

***

Psihiskā enerģija ir universāls spēks. Tā caurstrāvo visu Kosmosu un ir ietverta ik katrā saprātīgā būtnē, katrā atomā, katrā molekulā.

Ja ņemt psihisko enerģiju par līdzsvara psihisko pamatu, tad var teikt, ka viesiem izpētītajiem natīviem, kuru sintēzē zīme ir gaisa stihijas zīme (sk. Tab.2). Kuriem dzīves (likteņa) uzdevums ir iemācīties pareizi pielietot savu psihisko potenciālu, un atrast pareizo veidu relaksācijas un atjaunošanās procesa veidu. Var secināt, ka natīviem ir psihiskās enerģijas līdzsvara trūkums. Kad psihiskā enerģija sāk darboties pareizā virzienā, cilvēks paliek pastāvīgs un neatlaidīgs sava mērķa sasniegšanā. Darbā minētajiem natīviem nav pareiza virziena un mērķa, ir gribasspēka trūkums. Lai psihiskā enerģija iegūtu jaunu morālo un ētisko kvalitāti, natīviem pietrūkst spējas atšķirt labo no ļauna. Prevalē egoisms un merkantilisms, agresīvs domāšanas veids.

Darbā izvirzītie mērķi tika sasniegti. Hipotēze apstiprinās. 

[...] 

Alkoholisma un tuberkulozes rādītāji

Alkoholismam bieži vien ir blakus diagnoze – tuberkuloze. Alkohola atkarības slimnieki un jaunie atkarīgie alkohola lietotāji ir riska grupa saslimšanai.

Statistiskie dati rāda, ka  2005. Gadā mirstība no tuberkulozes 7,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.

Secinājumi: apskatot šo tabulu (sk. tabula 1), var secināt, ka izskatītajiem natīviem praktiski visi horoskopa aktīvie alkohola grādi (atbilstoši Ebertīna tabulai) ir aktīvi, kuri nosaka, ka, ja natīvs nepildīs savus dzīves uzdevumus, var veidoties alkohola atkarība. Protams, katram iemesli kāpēc sāks dzert ir savi, bet pamatā tas ir – ģimenes problēmas, neprasme risināt tās, gribasspēka trūkums, neprasme atrast mērķi dzīvē, emocionālā nestabilitāte – sociālā disfunkcija.

Tabula 1:

 

 Problēmas ģimenē, tuvā vidē;

Daudz stresa faktoru, pētāmā horoskopu zonā

Vājums, neskaidrība utt. (sk. tabula 1)

[...] 

Sintēza zīme natīviem

Natīvs N

Stihijas

pārsvars +

Stihijas

trūkums -

№ 1

Gaiss

Uguns

№ 2

Gaiss

Ūdens

№ 3

Gaiss

Ūdens

№ 4

Gaiss-zeme

Ūdens

№ 5

Gaiss-zeme

Uguns

 

Gaisa stihijas pārsvars – pārmērīgi aktīvs prāts, kuru vajag virzīt un kontrolēt. Šiem cilvēkiem nedrīkst neko darīt iepriekš neapdomājot, citādi var novērst līdz gribasspēka paralīzei un psiholoģiskiem traucējumiem. Viņu prātam trūkst realitātes. Nervu sistēma ļoti aktīva un jūtīga, šie cilvēki ātrāk par citiem novājina savu nervu sistēmu tāpēc, ka viņi aktīvāk to pielieto. Viņiem nepieciešams mierīgs spēku atjaunošanas periods un meditācijas, lai nervu sistēma varētu uzlādēties un noturēt prātu no psihiskās nolietošanās stāvokļa.

Gaisa-Zemes stihijas pārsvars – Šīs stihijas ar savām dažādajām enerģijām faktiskā izpausme ir nesaderīgi, viņi papildina viens otru. Kombinācijas īpašnieki var kombinēt intelektuālo un konceptuālo izpratni ar praktisku novirzi uz konkrētu mērķi. Parasti neuzticas emocionāliem cilvēkiem.

Uguns stihijas trūkums – tendence neticēt dzīvei, bieži trūkst dzīvesprieks, nav ticības un optimisma. Sarežģītas situācijas biedē šos cilvēkus, lai pārvarētu jebkādu dzīves situāciju, vajadzīgs daudz laika. Tā ka paliekošais psiholoģiskais stāvoklis saglabājas ilgi pēc notikuma.

Ūdens stihijas trūkums – plašs psiholoģisku, emocionālo un fizisko problēmu diapazons. Grūtības izprast savas jūtas un emocionālas vajadzības. Emociju pasaule viņiem liekas sveša un biedējoša. Grūtības saprasties ar citiem cilvēkiem emocionālā līmenī. Šie cilvēki var tikt pie emocionālas stabilitātes lēnām ļaujot iziet jūtām uz āru, tādā veidā atbrīvojoties no uzkrātām sāpēm un pārdzīvojumiem, kurus viņi ilgi noliedza. 

Secinājums: Visiem natīviem ir gaisa stihijas pārsvars, no kā var secināt, ka natīvi ir viegli uzbudināmi, neiedziļinās detaļās, kā rezultātā var nokļūt nevajadzīgās negatīvās situācijās. Atkarība ir viens no veidiem, kas notrulina nervu sistēmu un rada neizpratni, kādā veidā varētu to atjaunot.

[...]

 

(c) Zoja Silakalne

 

***

Materiāla izmantošana ir iespējama tikai pēc vienošanās ar materiāla autoru, vai īpašnieku. Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus.